Revista ALCATRUZ nº 9


Revista Alcatruz nº 9 Agosto 2018

Revista gratuíta editada e publicada en agosto de 2018 pola Asociación cultural “Aira das Mantas” e subvencionada por Grupo Academia Postal (Francisco Nóvoa Rguez.) e Ema-Estudis; S.L. (Antonio Pérez Guede). Este nº 9 foi maquetado por José Luis Rodríguez e Milagros Aldemira, montado por Yolanda Lloves Alvarez e imprimido por Tórculo Artes Gráficas, S.A. Colaboraron Milagros Aldemira Requejo, Santiago Prol, J. Pedro Prol Quintas, Xosé Parente Durán, Pilar Aldemira Requejo, Mª Carmen Aldemira Requejo, Mª Emma Isabel Pelayo López, Amalia González Otero, José Manuel Pascual Ramos

Sumario:

  • Limiar
  • Vestixios dos nosos devanceiros (X)
  • Dende o máis fondo
  • Nos arquivos: Paraxes e rúas de Maceda
  • Elem. artísticos no Castelo de Maceda e na Igrexa de San Pedro
  • Pasatempos
  • Contos
  • Metalla no Medo: As cicatrices da terra