Revista ALCATRUZ nº 8

Revista gratuíta editada e publicada en agosto de 2017 pola Asociación cultural “Aira das Mantas” e subvencionada por Grupo Academia Postal (Francisco Nóvoa Rguez.) e Ema-Estudis; S.L. (Antonio Pérez Guede). Este nº 8 foi maquetado por José Luis Rodríguez e Milagros Aldemira, montado por Servipost Editores e imprimido por Tórculo Artes Gráficas, S.A. Colaboraron Santiago Prol Blanco, Xosé Parente Durán,  Pedro Prol Quintas, José Manuel Pascual Ramos, Luis Del Campo Prol, Mª Carmen Aldemira Requejo, Milagros Aldemira Requejo, Pilar Aldemira Requejo, Juan Prol Cid.

Sumario:

  • Limiar
  • Vestixios dos nosos devanceiros (IX)
  • Unha casa labrega da corga da serra
  • Como pasa o tempo!
  • A procesión da Nª Sª das Neves: costumes e evolución
  • As fábricas de gasosas
  • Os nosos antigos retablos nas igrexas de Maceda
  • Pasatempos
  • Poemas
  • No val de Maceda (parroquia a parroquia): Santiago de Zorelle