Revista ALCATRUZ nº 10

Revista gratuíta editada e publicada en agosto de 2019 pola Asociación cultural “Aira das Mantas” e subvencionada por Grupo Academia Postal (Francisco Nóvoa Rguez.) e Ema-Estudis; S.L. (Antonio Pérez Guede). Este nº 10 foi maquetado por José Luis Rodríguez maquetado por Yolanda Lloves Alvarez e imprimido por Tórculo Artes Gráficas, S.A. Colaboraron: Santiago Prol, Maribel…