Conferencia: “A palabra maltratada”

Organizada pola Asociación Cultural “Aira das Mantas” de Maceda coa colaboración da Concellería de Cultural do Concello de Maceda organizase unha conferencia sobre o tema da “A palabra maltratada” na que fara unha disertación sobre o tema Emilio Graña.

A Conferencia será o venres día 26 de decembro de 2008 ás seis da tarde no Salón de plenos da Casa do Concello de Maceda.